ചക്ക അട ( Ada With Jack Fruit)

2016-03-17
  • Servings: അതെ
  • Ready In: 1m

കുറച്ച് ചക്ക കിട്ടി, ചക്ക അട കഴിച്ചിട്ട് കുറെ ആയതിനാൽ എന്നാ പിന്നെ അട ഉണ്ടാക്കാം ന്നു കരുതി ,അപ്പൊ നമ്മുക്ക് തുടങ്ങാം.

Ingredients

  • അരിപൊടി - 1.5 കപ്പ്
  • നന്നായി പഴുത്ത ചക്ക ചുള കുരുകളഞത് - 2 കപ്പ്( കൂടുതൽ വേണെൽ എടുക്കാം)
  • ശർക്കര -1 കപ്പ് ( ചക്കയുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയൊ,കുറക്കുകയൊ ചെയ്യാം)
  • ഏലക്കാപൊടി -1 റ്റീസ്പൂൺ
  • ജീരകപൊടി -1/4 റ്റീസ്പൂൺ ( optional)
  • നെയ്യ് - 2 റ്റീസ്പൂൺ (optional)

Method

Step 1

ശർക്കര ഉരുക്കി പാനിയാക്കി എടുക്കാം,അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് എടുതാൽ മതിയാകും.

Step 2

ചക്ക വരിക്ക ചക്കയൊ, കൂഴ ചക്കയൊ എടുക്കാം.ചെറുതായി അരിഞ് എടുക്കാം.അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഞെരുടി ഉടച്ച് എടുക്കാം.

Step 3

ഇനി അരിപൊടി, ശർക്കര, ചക്ക , ഏലക്കാപൊടി, ജീരകപൊടി,നെയ്യ് ഇവ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറു ചൂടു വെള്ളത്തിൽ കുഴക്കുക. ഇടിയപ്പ മാവിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം കുഴക്കാൻ

Step 4

1 -2 മണികൂർ മാവു മാറ്റി വക്കുക.

Step 5

ശെഷം കുറെശ്ശെ മാവു എടുത്ത് എടനയില (കറുക ഇല ,ഫോട്ടൊയിൽ കാണുന്നത്),യിലൊ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിലൊ വച്ച് ചെറുതായി പരത്തി ,മടക്കി അപ്പചെമ്പിൽ വച്ച് ആവി കയറ്റി വേവിച്ച് എടുക്കുക.

Step 6

എടനയില യിൽ ചെയ്താൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലെവർ കിട്ടും, നല്ല മണവും അടിപൊളി രുചിയും ആയിരിക്കും അടക്ക്.

Step 7

ഇനി ഇങനെ അല്ലാതെ ചക്ക ,ശർക്കര ചേർത്ത് വരട്ടി ,ഇലയിൽ മാവു വച്ച് പരത്തി ,നടുക്ക് ചക്ക വരട്ടിയ മിശ്രിതം വച്ചും അട ഉണ്ടാക്കാം.ഇല കുമ്പിളുകുത്തി അതിൽ മാവു നിറച്ച് വേവിച്ചും എടുക്കാം.

Step 8

അപ്പൊ ചക്ക അട തയ്യാർ .എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ട്ടൊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.