പരിപ്പുവട (Dal Vada)

2015-11-15
  • Servings: അതെ
  • Prep Time: 20m

Ingredients

  • പരിപ്പ് ( തുവര പരിപ്പ്, കടല പരിപ്പ്, പീസ് പരിപ്പ് ( വലിയ പരിപ്പ്)ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്.) -1.5 റ്റീകപ്പ്
  • ചെറിയ ഉള്ളി - 15 എണ്ണം ( സവാള. - 1 വലുത്)
  • പച്ചമുളക് - 4 എണ്ണം
  • ഇഞ്ചി - 1.5 റ്റീസ്പൂൺ
  • കറിവേപ്പില - 2 തണ്ട്
  • ഉപ്പ് - പാകതിനു
  • എണ്ണ - വറുക്കാൻ ആവശ്യതിനു

Method

Step 1

പരിപ്പ് 1.5 മണിക്കൂർ വെള്ളതിൽ ഇട്ട് കുതിർക്കാൻ വക്കുക.

Step 2

ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരക്കുക, കൂടുതൽ അരഞു പൊകരുത്. കുറചു പരിപ്പ് ചതഞ പരുവതിലും, കുറചു പരിപ്പു ചതയാതെയും ,കുറചു നന്നായി അരഞുംഉള്ള പരുവതിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ.

Step 3

അരച്ചെടുത പരിപ്പിൽ, പാകതിനു ഉപ്പു, അരിഞ ഉള്ളി, വട്ടതിൽ അരിഞ പച്ചമുളക്, കൊതി അരിഞ ഇഞ്ചി,കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറചു കുരുമുളകു പൊടി ,ചതച്ച വറ്റൽ മുളക് ഇവ കൂടി ചെർക്കാം.

Step 4

ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് വക്കുക.

Step 5

ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് വക്കുക.

Step 6

എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശെഷം മാത്രം വട വറുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വെവില്ല. അങനെ നല്ല ചൂടു ,മൊരു മൊരാ പരിപ്പുവട റെഡി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.